torsdag 1 november 2007

Utvecklad programförklaring


Det är lite tråkigt, men i ett av de senaste partierna så tillstod min motståndare efter partiet att hen hade hittat den här bloggen och att den hade gett ganska gott om information om hur jag spelar schack. Den personen uttryckte också tanken, vilken är värd att fundera över, att en "får välja att vara en framgångsrik schackspelare eller en entertainer". Jag ska göra mitt bästa för att kombinera det bästa ur två världar.


I pragmatiskt hänseende så leder det emellertid till vissa förändringar här på bloggen. Också retroaktivt. Exempelvis kommer fotografier på nyckelställningar att tas bort. Somliga hurrar. Andra gråter.

Jag kommer även att reducera textmaterialet så att det inte direkt berör de spelschackliga aspekterna av mina erfarenheter. Det kommer alltså att bli mindre information till övers för mina kommande motståndare. Hoppas bara att ingen har haft framförhållning nog att kopiera texten för underground distribution över nätet. Risken är väl ändå tämligen infinitesimal.

Jag hoppas att bloggen har varit läsvärd hittills, och att den kommer att vara det också i fortsättningen. Hoppet är det sista som lämnar oss...

Inga kommentarer: